Monday, July 4, 2011

តើខ្ញុំគិតពីអី?

ចង់ថាខ្ញុំរើសក៏បាន តែអ្នកមិនដឹងនៅតែមិនយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំគិត។ នេះជាឃ្លា​​ដែល​សូម្បី​តែ​រូប​ខ្ញុំផ្ទាល់ គិតមិនយល់។ អ្នកណាសម័យឥលូវ តែដល់អាយុនេះហើយ គឺសុទ្ធតែស្គាល់រសជាតិ ស្នេហាអស់ហើយ ចំលែកអីតែខ្ញុំ នៅតែរកមិនបាន? ថាខ្ញុំអាក្រក់នោះ ក៏ថាបាន តែសំខាន់ គឺ មកពីខ្ញូំរើសពេកទេដឹង? សំនួរដែលគ្មានចំលើយបែបនេះ សម​ជា​មនុស្ស​ឆ្តួត​ដែល​គ្មាន​អ្នក​ណា​មើល​( មកពីធ្វើសមពេក?) តែកាពិតខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើឆ្តតបែបនោះ។

No comments:

Post a Comment